Что каждый из нас может делать, чтобы помочь работе группы?

(Взято из труда Е.П.Блаватской “Ключ к Теософии”)   Во-первых: изучать и постигать теософические доктрины, чтобы затем можно было научить этим доктринам других людей, в особенности, молодых.

Десять аргументов в пользу Теософии

1. Теософия разрешает загадку Вселенной, гармонично развивая факты науки с фундаментальными истинами религии.

Что есть теософия?

  Теософия есть учение о Вселенной, человеке, о невидимом мире, скрытых законах и потенциалах Природы.

Три цели Теософского Общества

Создание ядра всемирного человеческого братства, невзирая на расу, вероисповедание, пол, касту и цвет кожи. Поощрение сравнительного изучения религии, философии и науки. Исследование необъясненных законов природы и сил, скрытых в человеке.

Расшифровка эмблемы Теософского Общества

  Этот знак, символ, эмблема сам по себе — целая философия.   Познать, понять её Вам поможет изучение “Тайной Доктрины” Е.П. Блаватской.   Данный символ оригинален и перенят из печатных текстов Конституции Теософского Общества, изданной 30 октября 1875 года.

 

Відповідальність, як міра духовної зрілості. Чи можна виховати готовність до прийняття відповідальності?

Виступ на XIX Конвенції Теософського Товариства в Україні, що пройшла онлайн 17-19 листопада 2023 року.

Відповідальність та свобода становлять духовну сферу людини

Віктор Франклін

Для полегшення визначення, що ж таке духовна зрілість як така, розділимо це словосполучення на дві частини: «духовність» та «зрілість».

Духовність це наявність, або  сукупність у людини таких позитивних якостей, що визначають її внутрішній світ. Найголовніші з них: чистота Душі, совість, терпіння і чесність і, звичайно, любов та співчуття; це щохвилинна готовність прийти на допомогу іншим, готовність до роботи на Загальне Благо та багато ще чого, що веде шляхом альтруїзму. Саме до цього протягом усього життя закликала нас Олена Петрівна Блаватська.

Зрілість – це стан, коли людина всього цього досягає. Досягти духовної зрілості означає накопичити у своєму серці ці та інші позитивні якості і проявляти їх повсякденно і повсякчасно. Читать далее »

Говорить Олена Блаватська (2024 рік)

venzelКто такой теософ? “Нетрудно стать теософом. Любой человек средних умственных способностей и склонный к метафизике; ведущий чистый не эгоистический образ жизни и находящий больше радости в помощи ближнему, чем в получении помощи самому; кто всегда готов поступиться своими желаниями ради блага других; кто любит Истину, Добро и Мудрость ради них самих, а не из-за выгод, которые они могут принести, – ТОТ ТЕОСОФ”.

Е.П. Блаватская “Практический оккультизм”

– [2016] – [2017] – [2018] – [2019] – [2020] –

– [2021] – [2022] – [2023] – [2024] – Читать далее »

Кришнамурти и теософия. П. КРИШНА и РАДА БЕРНЬЕ

Jiddu Krishnamurti

Проф. П. Кришна – попечитель Фонда Кришнамурти в Индии. Г-жа Рада Бернье (1923–2013) была седьмым международным президентом ТО Adyar (1980–2013). Диалог, состоявшийся в Индийском отделении Теософского общества, Камачха, Варанаси, 29 марта 2008 г. Опубликовано в Индийском теософе, июль 2008 г.

П. Кришна: Я читал, что мадам Е. П. Блаватская (Е.П.Б.) и миссис Анни Безант говорили, что теософия – это не религия; это религия. Они также называли это религией мудрости. Итак, я хотел бы начать наш диалог с вопроса: в чем суть теософии? Читать далее »

Вогонь і питання рівноваги. ТІМ БОЙД. (Теософ, серпень 2023)

У Листах Махатм, коли йдеться про елементи, говориться, що насправді існує лише один елемент – дух/матерія, який поділяється на чотири або п’ять. Ці елементи описуються як одяг Божества. «Тоді цей елемент є … одним субстратом або постійною причиною всіх проявів у феноменальному всесвіті …. Стародавні говорять про п’ять пізнаваних елементів: ефір, повітря, вода, вогонь, земля. … Але ці п’ять — лише диференційовані аспекти Єдиного». (<theosophy.wiki/en/Elements>) Отже, наше розуміння та досвід елементів визначає наш досвід Божественного.

Більшість духовних традицій поділяють елементи на чотири або п’ять. У традиції, з якої походить теософський підхід, його зазвичай розглядають як п’ять елементів: землю, повітря, воду, вогонь і простір, який також називають акашею або ефіром. Ці елементи пронизують Всесвіт. Все, з чим ми стикаємося, і наше фізичне і психологічне здоров’я, залежить від того, як вони збалансовані всередині нас. Найважче для всіх нас це питання балансу. Святий Августин зауважив, що для більшості людей повне утримання легше, ніж ідеальний баланс. Читать далее »

Золоті Сходи

Девід П. Брюс є національним секретарем Теософського Товариства в Америці, входить до їх ради директорів. Він також є директором з освіти, контролює тюремну програму, а також є національним спікером, письменником і редактором.

Плідне перо О. П. Блаватської (О.П.Б.) залишило багату спадщину для майбутніх поколінь вчених-теософів, студентів і цікавих шукачів. Він включає такі шедеври, як «Викрита Ізида» та «Таємна доктрина», а також менші, але все ще помітні роботи, такі як «Ключ до теософії» та «Голос Тиші». Один з її коротких літературних внесків, який часто не помічають ті, хто знайомий з її основними роботами, розміщений у т. 12 її зібрань творів це «Золоті сходи». Містить трохи менше 120 слів і не містить технічних термінів, які потребують допомоги глосарію, це, ймовірно, одна з її найбільш недооцінених і недовизнаних робіт. Але ті, хто уважно її вивчав, знають, що скромний вигляд цієї роботи заперечує її справжню цінність. По суті, це список із 13 коротких настанов для духовного мандрівника, за якими слідує короткий кодекс.

13 Кроків

Читать далее »

Представляючи теософію майбутнього. Каталіна Ісаза Кантор.

Коли я вперше побачила тему «Представляючи теософію майбутнього», мені на думку прийшли дві речі: сила слова «уява» та значення «теософії». Уява – це акт уявного створення чи відтворення з допомогою сили розуму; уява – одна з найпередовіших людських здібностей. Отже, те, що ми робимо тут, – це колективні зусилля, щоб подумки створити, використовуючи силу думки, образ чи картину майбутньої теософії. Це підводить мене до другого пункту – значення теософії. Насправді це означає божественну мудрість (брахмавидья). Отже, вона має незмінну природу, вона не змінюється, але способи наближення до неї, її поширення можуть і мають змінюватися. Читать далее »

Неймовірна сила тиші. Діпа Падхі

Д-р Діпа Падхі – міжнародний віце-президент ТТ “Адьяр” і президент ТОС, регіон Одіша, Індія. На основі презентації на щорічному з’їзді Новозеландської секції в січні 2020 року.

Нині ми живемо в галасливому світі, який стає дедалі гучнішим через звуки трафіку, мобільні телефони, телевізори, електронні побутові прилади тощо, що робить життя доволі неспокійним. Сьогодні шумове забруднення стало серйозною проблемою, як для фізичного, так і для психічного здоров’я людини. Шум, що перевищує норму, породжує багато захворювань, таких як гіпертонія, стрес, забудькуватість, депресія і безсоння. На додаток до зовнішнього шуму, існує ментальний шум – постійна балаканина розуму. Це свого роду внутрішній монолог, який постійно присутній у розумі. Занадто часто це негативні думки про інших, які посилюють занепокоєння, гнів, розчарування, ненависть і ревнощі. Читать далее »

Крилаті вислови Олени Блаватської (вислів №6)

Крилаті вислови Олени Блаватської (вислів №6)

Шосте висловлювання:

«Не займаючись політикою і будучи вороже до божевільних мрій соціалізму і комунізму, від яких відсахується наше Товариство, воно мало турбується про зовнішні зусилля людини і про управління в матеріальному світі. Всі його (Товариства) устремління  направлені до окультних істин видимого і невидимого світів. Чи людина є підданою імперії або громадянином республіки, це стосується лише людини матеріальної. ЇЇ тіло може бути поневолено, що ж стосується її душі, людина може дати своїм правителям таку ж горду відповідь, як Сократ дав своїм суддям. Вони не владні над людиною внутрішньою».

Стаття «Хто такі теософи?»

 «Перш ніж душа побачить, повинна бути досягнута гармонія в середині, а тілесні очі повинні стати сліпими до всякої ілюзії. Читать далее »

Альманах “ЖИВА ТЕОСОФІЯ”

Дорогі друзі!
Перед вами номер Альманаха “ЖИВА ТЕОСОФІЯ”. Це проект нового регулярного видання Теософського товариства в Україні, мета якого – знайомство українських теософів та широкого кола зацікавлених читачів з матеріалами головного друкованого органу Теософського товариства, щомісячного журналу The Theosophist (Теософ), який видається в Адьярі.

Журнал містить статті сучасних теософів світу, з різних країн та континентів. Альманах виходитиме один раз на квартал і включатиме найцікавіші статті за попередній квартал, а також, можливо, деякі вибрані статті минулих років.

У другий номер редакційна рада відібрала статті з журналів за липень, серпень та вересень 2023 року. Ми маємо радість і честь знайомити вас із сучасною теософською думкою і колегами-теософами. Читать далее »

Теософське видання “Альманах”, “Жива теософія” №1

Дорогі друзі!
Перед вами перший номер Альманаху “ЖИВА ТЕОСОФІЯ”.

   Це проект нового регулярного видання Теософського товариства в Україні, мета якого – знайомство українських теософів та широкого кола зацікавлених читачів з матеріалами головного друкованого органу Теософського товариства, щомісячного журналу The Theosophist (Теософ), який видається в Адьярі. Читать далее »