Говорить Олена Блаватська (2023 рік)

venzelКто такой теософ? “Нетрудно стать теософом. Любой человек средних умственных способностей и склонный к метафизике; ведущий чистый не эгоистический образ жизни и находящий больше радости в помощи ближнему, чем в получении помощи самому; кто всегда готов поступиться своими желаниями ради блага других; кто любит Истину, Добро и Мудрость ради них самих, а не из-за выгод, которые они могут принести, – ТОТ ТЕОСОФ”.

Е.П. Блаватская “Практический оккультизм”

– [2016] – [2017] – [2018] – [2019] – [2020] –

– [2021] – [2022] – [2023] – [2024] –


 

venzel29.12.2023 «Запитуючий: але що насправді означає слово «махатма»?

Теософ: просто «велика душа» – велика по своїй моральній висоті і своєму інтелектуальному розвитку.

Запитуючий: а чому ви називаєте їх «Вчителями»?

Теософ: тому, що вони вчать нас, а також тому, що від них ми отримуємо всі істини теософії, як би неадекватно одні з нас не виражали їх, а інші – не розуміли Ці посвячені, як ми їх називаємо, – люди великої святості. Вони не аскети в обичному сенсі цього слова, хоч, звичайно, і залишаються в стороні від суєти і роздорів вашого західного світу.

Крім того, махатми усамітнюються лише від Заходу. В своїй країні вони вільно ходять всюди, як і всі інші люди».

«Ключ до Теософії», розділ XIV, «Махатми теософії»

 

venzel22.12.2023 «Теософи, зрозуміло, вітають усі рухи світу – інтелектуальні або ж чисто практичні – , які направлені на покращення умов існування людства. … Ми – друзі тих, хто здійснює практичну благодійність, хто прагне хоч трохи полегшити жахливий тягар, що руйнує бідняків.

Але як теософи ми не можемо займатися якоюсь з цих справ окремо. Як приватні особи ми вільні це робити, але як теософам нам належить набагато більша, важливіша і тяжка робота.

Ціль теософів  – відкривати серця й уми людей розумінню милосердя і справедливості – якостей, властивих виключно людському царству та природних для всіх, у кому розвинені якості людської істоти.

Теософія вчить людину тваринну, як стати істинною людиною; і як тільки люди навчаться думати і відчувати, як годиться істинно людським сутностям, їх дії також стануть людськими, і справи милосердя, справедливості і щедрості будуть тоді загальною долею».

Послання Американському з’їзду

 

venzel15.12.2023 «Темрява – найбільш вірне визначення того відображення, яке світове життя залишає на очах нашої душі. Звідси – сльози. Але наступають часи, коли свідомість розширюється, в темних стихіях засяє світло; воно росте, темрява зникає і, при світлі, що зайнялося, свідомість починає розрізняти виступаючий з темряви сенс явищ; той могутній потік життя, який направляє все до Єдності, до Блага, до Великої Цілі.

Цей потік є саме життя, тобто рух, прагнення, незліченні вібрації життя, взаємний дотик різнорідних сил і нескінченного розмаїття форм, яке викликає радість і страждання, всі ознаки і степені свідомості, що розвивається.

Але фізичне об’єктивне життя – не більше, ніж арена для досвіду, зовнішнє покриття того потоку, який роздрібнює, розливає, диференціює «життя-свідомість», поки не винесе його до кінцевої Цілі: до Самопізнання і Єдності».

Книга «Таємні знання»

 

venzel08.12.2023 «Як для проявлення у фізичному світі людина володіє знаряддям, яке ми називаємо своїм тілом, для проявлення в сфері почуттів і емоцій другим знаряддям, яке на Сході носить назву «кама-рупа», для проявлення в сфері мислення – знаряддям думки, так для вираження у вищих світах людина володіє знаряддям, якому ми даємо назву «дух», а на Сході – назву «Буддхи. Для повного пробудження цього знаряддя духу і дані правила в книзі «Світло на Шляху».

Книга «Таємні знання»

 

venzel01.12.2023 «В еволюції всієї людини, як істоти, хто живе, думає, відчуває і прагне, ми спостерігаємо: розвиток її фізичних властивостей, далі – її емоціональної природи, ще далі – розвиток розуму, потім – чистого розуму (здібності до абстракції), ще далі – розвиток духу, що проявляється у вищих світах настільки ж реальних, як і світ фізичний, але недоступних спостереженням наших почуттів».

Книга «Таємні знання»

 

venzel24.11.2023 «Фізичний світ дається, як арена досвіду, завдяки якому розкриваються сховані божественні сили людини для того, щоб вона шляхом страждань, радощів і всіляких випробувань досягла цілі: стати самосвідомим духовним центром, який діє згідно з світовим законом, або інакше «з волею Божою».

Книга «Таємні знання»

 

venzel17.11.2023 «Людина має вірити в свою вроджену здатність розвитку. Людина повинна відхилити страх перед своєю Вищою природою і не повинна відступати під натиском свого меншого і матеріального «я». Все минуле показує, що труднощі не можуть бути виправданням для зневіри і тим більше для розпачу, інакше світ не мав би багатьох чудес цивілізації».

Стаття «Практичне сокровенне вчення»

 

venzel10.11.2023 «Діяти, і діяти мудро, коли настає час дії, чекати і чекати терпляче, коли час спокою. Це приводить людину в гармонію з припливами і відливами (у справах); так що спираючись на природу і закон, і маючи дороговказом Істину і Добро, вона, Людина, може творити чудеса. Незнання цього закону приводить до періодів безрозсудного ентузіазму з одного боку, до депресії та навіть розпачу – з іншого. Так людина стає жертвою припливів і відливів, тоді, як їй слід було б бути їх Господарем».

Стаття «Практичне сокровенне вчення»

 

venzel03.11.2023 «Прошу вас, очистіть ваші думки від найменшого невдоволення навколишніми обставинами. Якщо вам вдається сприймати всі події, як такі, що відбуваються в точності так, як ви цього бажали, то це не тільки послужить зміцненню ваших думок, а й зміцнююче позначиться на вашому тілі («Ви» означає ваше Вище «Я»)».

Стаття «Практичне сокровенне вчення»

 

venzel27.10.2023 «Карма – це безпомилковий закон, який співналаштовує наслідок причині на фізичному, ментальному і духовному планах буття. Немає такого місця у Всесвіті, де б вона не діяла; її дія охоплює всі царства природи. Абсолютно всі істоти схильні до дії Карми. Вона є періодичним оновленням Всесвіту, законом гармонії, що відновлює і рівновагу там, де його було порушено. У цьому сенсі Карма прагне повернутися до первісної Єдності. Вона знаходиться в основі, витоку всіх речей і є кінцевою метою всіх речей, суттю всіх речей».

Стаття «Карма судьби»

 

venzel20.10.2023 «… справжня еволюція вчить нас, що змінюючи оточуюче середовище, в якій знаходиться наш організм, ми можемо змінити й покращити його; у найсуворішому значенні це істинно і щодо людини.

Тому, кожен теософ, використовуючи всі доступні йому засоби, повинен робити все можливе, щоб надати допомогу всякому мудрому і добре продуманому соціальному зусиллю, завданням якого є покращення положення бідних».

«Ключ до теософії», розділ VI,

«Теософське вчення про природу і людину»

 

venzel13.10.2023 «Все добре і зле в людстві корениться в характері людини; а характер цей був, та й тепер, обумовлений нескінченим ланцюгом причин і наслідків. Але це можна застосувати й до майбутнього так само, як і до минулого, і до теперішнього. Егоїзм, байдужість і звірство не можуть бути нормальним станом раси; вважати по-іншому – значить зневіритися в людстві, чого не може дозволити собі жоден теософ.

Прогрес може бути досягнутий лише через розвиток більш благородних якостей, і ніяк інакше …».

«Ключ до Теософії», розділ VI,

«Теософське вчення про природу і людину»

 

venzel06.10.2023 «Май Витримку, Терпіння, як той, хто тримається до кінця. Твої тіні живуть і зникають, TÉ  ж в тобі, що буде жити вічно – це TÉ, що пізнає; адже це Знання, а не ТÉ, що живе тимчасово; це ТÓЙ, ХТО БУВ, Є І БУДЕ, для якого час не проб’є ніколи».

«Два шляхи»

 

venzel29.09.2023 «… вивчайте добре доктрини Карми і Перевтілення, і вчіть, практикуйте, проголошуйте цю систему життя і мислення, яка може врятувати прийдешню расу. Ці закони відновлюють причину, сенс та мету життя».

«Лист американській Конвенції»

 

venzel22.09.2023 «Ціль «Голосу Безмовності» показати людині, що стала на Шлях Учнівства, Сходи Сходження до четвертого Посвячення і пізнання, таким чином, свого Вищого «Я». На цій Сходинці людина, або кандидат в учні Вчителів, стає Архатом».

«Голос Безмовності», передмова

 

venzel15.09.2023 «Вище «Я» не може безпосередньо впливати на тіло, оскільки його свідомість належить до зовсім іншого плану мислення та мислетворчості; нижче ж «я» може і його діяльність і поведінка залежить від його свободи волі і вибору, – чи буде воно тяжіти до «Отця Небесного», що породив його, або ж до «тварини», в якій воно мешкає, – до тілесної людини.

Вище «Я», як частина сутності Світового Розуму, є безумовно всезнаючим на своєму особистому плані, але лише потенційно – в нашій земній сфері, оскільки повинно діяти виключно через своє друге, особисте «я».

Стаття «Дія психічна та нусична»

 

venzel08.09.2023 «… Людина представляє собою Триєдність, створену тілом, душею і духом, але при цьому Людина – Одна і вона не є тіло. Останнє всього лише власність, тимчасове вбрання людини. Три «Его» – суть Людина в трьох її іпостасях – на астральному, ментальному (або психічному) і духовному планах, чи станах.

Якщо читач буде схильним побачити в Одній Людині зразу Три «Его», він виявить свою нездатність до сприйняття метафізичного змісту сказаного».

Стаття «Окультизм проти окультних мистецтв»

 

venzel01.09.2023 «…шлях до мудрості Вселенського розуму лежить через все людство, без різниці раси, кольору шкіри, релігії й суспільного положення. Тільки альтруїзм, який не має нічого спільного з егоїзмом (навіть у найневиннішій і найблагороднішій його формі), може допомогти тому, хто прагне, злити своє крихітне «я» з Вселенським «Я». Саме цим потребам і турботі повинен присвятити себе істинний Учень, який прагне до істинного окультизму, якщо він хоче оволодіти Тео – Софією, Божественною Мудрістю і Знанням».

Стаття «Окультизм проти окультних мистецтв»

 

venzel25.08.2023 «Учень: як можна дізнатися про справжню окультну інформацію, що надходить від Вищої Внутрішньої Сутності?

Мудрець: слід розвивати інтуїцію і судити про речі з істинно філософських позицій, бо те, що суперечить універсальним законам, має бути хибним. Якщо в наших думках є егоїзм, значить вони ідуть не від Духу і, отже, неправдиві. Здатність розпізнавати приходить із справжнього слідування альтруїзму, як у справах, так і у словах і думках.

Практика альтруїзму очищує оболонки душі, дозволяючи світлу проникати у земний розум. А оскільки в стані неспання земний розум зайнятий осмисленням чуттєвих сприйнятів, то необхідно звільнити його від них, що досягається в тому випадку, коли філософія поєднується із зовнішньою і внутрішньою чеснотою»

Стаття «Бесіди про окультизм»

 

venzel18.08.2023 «Коли розпочнеться Шоста Раса, то фактично залишиться не більше американців, ніж європейців, бо до цього часу вони стануть Новою Расою та багатьма новими народностями.

Однак П’ята Раса не вимре, але проживе деякий час, заходячи на нову Расу протягом багатьох тисячоліть; вона буде перетворюватися, але повільніше, ніж її нова наступниця – все ж таки, піддаючись повній зміні, розумово, фізично і в зростанні. Людство знову збільшуватиметься у зростанні, як це було під час лімурійців та атлантів; бо тоді, як еволюція Четвертої Раси привела її до самого дна матеріальності в її фізичному розвитку, справжня Раса знаходиться на її висхідній дузі. Шоста Раса швидко звільниться від матерії і навіть плоті».

 «Таємна Доктрина», том 2, висновок

 

venzel11.08.2023 «Наслідуючи закон аналогії в історії та расах, більшість майбутнього людства буде складено з чудових Адептів. Клімати зміняться і вони вже почали змінюватися. Кожен Рік Тропіків, один за одним, викидатиме одну підрасу лише для того,  щоб зародити іншу вищу расу на висхідному циклі, тоді як ряд інших,  менш щасливих груп – невдачі Природи – зникнуть з людської родини, подібно до окремих індивідів, не залишивши навіть сліду.

Такий перебіг Природи під дією Кармічного Закону».

«Таємна Доктрина», том 2, висновок

 

venzel04.08.2023 «… если крылья души твоей не могут вознести тебя на высоты «Учения сердца», если сам ты нуждаешься в помощи и страшишься отдать себя за других, – да будет предупреждено робкое сердце твоё вовремя: довольствуйся внешним учением Закона. И всё же надейся. Ибо если «Сокровенная Стезя» недостижима для тебя сегодня, она может сделаться доступна завтра. … Ты можешь сознавать «ныне» условия для твоего «грядущего дня».

«Два Пути»

 

venzel28.07.2023 «Учень: І все-таки, чи є у нашому віці щось хороше? Невже у нашій темній епосі немає нічого позитивного?

Мудрець: нинішня Калі Юга має одну властивість, якою могли б скористатися учні. Зараз результати йдуть за причиною набагато швидше, ніж у будь-який інший, навіть світліший, час. І той, хто щиро любить свою расу, може за три втілення в епоху Калі Юги досягти набагато більших результатів, ніж за величезний період до її початку. Завдяки цій обставині учень може швидше досягти своєї мети, якщо впорається з усіма численними складнощами нашого віку і вийде переможцем із усіх випробувань. Бо, хоча і здається, що перешкоди важко подолади, сил для протистояння їм теж дається багато».

Стаття «Бесіди про окультизм»

 

venzel21.07.2023 «Именно в личности сосредоточен эгоизм, вернее эгоизм создаёт личность. Они взаимодействуют и усугубляют друг друга. Ибо эгоизм и есть чувство, стремящееся возвысить самовлюблённую личность. Следовательно, когда эгоизм ограничивает человека до узко личного, абсолютное знание невозможно, пока эгоизм не изжит.»

Всё ощущение личности сводится лишь к низшим принципам, ибо личность связана только с «миром форм». Следовательно, истинное «знание» можно обрести лишь сорвав завесы Майи, созданные личностью перед безличною Атмой.

И тогда мы увидим наше Высшее «Я» и сможем прийти к слиянию крошечного «я» со Вселенским «Я».

Статья «Гималайские братья»

 

venzel14.07.2023 «Нельзя было бы познать свет без тьмы, которая контрастом позволит ему нравиться; добро без зла перестанет быть добром, и беспечная сущность благодеяния не будет видна; да и личные достоинства не смогли бы притязать на звание заслуги, не пройди они через горнило искушения».

«Ключ к Теософии», раздел V, «Основные учения теософии»

 

venzel07.07.2023 «Философия учит, что природа никогда не оставляет свою работу незавершенной; если ей помешают при первых попытках, она начинает сначала.

Когда она начинает человеческий зародыш, в её намерения входит, чтобы этот человек совершенствовался физически, умственно и духовно. Его тело должно вырасти, достичь зрелости, износиться и умереть; его ум должен раскрываться, созревать и быть гармонично уравновешенным; его божественный ум должен светить и легко сливаться с внутренним человеком.

И никогда человеческое существо не завершит своего великого цикла или «круга необходимости» до тех пор, пока всё это не будет выполнено».

«Тайная доктрина», том 1-й, глава 10

 

venzel30.06.2023 «Які б розбіжності не виявлялися в різних викладах езотеричного вчення, оскільки в кожну епоху воно придбавало нове одіяння, відмінне від попереднього і за кольором, і по фактурі, все ж в кожному з них ми знаходимо щонайповнішу згоду з одного питання – про шлях духовного розвитку. Єдине непорушне правило було обов’язкове для неофіта завжди, як і зараз, – повне підпорядкування своєї нижчої природи вищій. Від Вед і Упанішад до нещодавно опублікованого «Світла на Шляху», проглянувши священні книги усіх рас і культів, ми знаходимо лише один єдиний шлях – важкий, хворобливий, тяжкий, завдяки якому людина може набути істинну духовну інтуїцію. І як же може бути інакше, якщо усі релігії та всі філософії є лише варіантами  першого вчення Єдиної Мудрості, повідомленого людям Планетарним Духом на початку циклу?».

Стаття «Духовне зростання»

 

venzel23.06.2023 «Існує дивний закон в Окультизмі, який був засвідчений і доведений впродовж тисячолітніх дослідів; також впродовж усіх років, що минули з початку існування Теософського Товариства; закон цей незмінно підтверджувався майже у кожному випадку. Варто тільки кому-небудь вступити на шлях «Випробовування», як починають з’являтися деякі окультні наслідки. І першим з них є виявлення назовні всього, що знаходилося в людині досі в сплячому стані: його недоліків, звичок, якостей і прихованих бажань, хороших або поганих, або байдужих…

В області Окультного це є непорушний Закон».

«Таємна Доктрина», том 3, стаття «Попередження»

 

venzel16.06.2023 «Каковы же те требования, которые ставятся желающему изучать «Божественную Науку?» … Медитация, воздержание во всем, исполнение нравственных обязанностей, благие мысли, добрые дела и приветливые слова, и благоволение ко всем, и полное забвение о себе – вот самые действенные средства, чтобы добиться знания и приготовить себя к восприятию высшей Мудрости».

Статья «Практический оккультизм»

 

venzel09.06.2023 «На Востоке дух «единения» прививается так же усердно с детства, как на Западе – дух соревнования; там не дают так сильно разрастаться ни личному честолюбию, ни личным чувствам и желаниям. Если почва по природе хороша, она возделывается в надлежащем направлении и ребёнок вырастает в человека, в котором привычка подчинить свое низшее «я» высшему – сильна и могущественна».

Статья «Практический оккультизм»

 

venzel02.06.2023 «На Западе вообще, а в Англии в особенности, все воспитание пропитано духом соревнования и борьбы, и в школах усердно  культивируется так называемое «дружеское соревнование»; ребёнка побуждают учиться скорее, перегонять своих товарищей и превосходить их во всем, а затем вся последующая жизнь всеми своими подробностями только питает и развивает этот дух. Может ли человек, которому с детства были привиты такого рода понятия, сознавать себя связанным со своими товарищами «как пальцы на одной руке»? … И тот, кто хочет быть челой, должен предварительно найти в себе достаточно силы, чтобы убить в своем сердце всякую неприязнь и антипатию к другим. Многие ли европейцы готовы сделать хотя бы серьёзную попытку в этом направлении?».

Статья «Практический оккультизм»

 

venzel26.05.2023 «У нашому розумінні внутрішня людина і є той єдиний Бог, якого може пізнати людина. І як може бути інакше? Прийміть наш постулат, що Бог – це поширений всюди нескінченний Принцип, тоді як може людина уникнути того, щоб не бути повністю ввібраним  Божеством і в Божество? Ми називаєм нашим «Отцем Небесним» ту божественну Сутність, яку ми усвідомлюємо всередині себе, у своєму серці та духовній свідомості».

«Ключ до Теософії»

 

venzel19.05.2023 «Які ж вимоги, що ставляться тому, хто бажає вивчати «Божественну Науку»? Відповідь: Медитація, стриманість у всьому, виконання моральних обов’язків, благі думки, добрі справи і привітні слова, і благовоління до усіх, і повне забуття про себе – ось найдієвіші засоби, щоб добитися знання і приготувати себе до сприйняття вищої Мудрості».

Стаття «Практичний окультизм»

 

venzel12.05.2023 «Мудрість зверху сходить тільки на тих, хто залишив на порозі весь свій егоїзм, аж до останнього атома…Адже це древній, дуже древній трюїзм. Природа розкриває свої найбільш сокровенні секрети і дає істинну Мудрість тільки тому, хто шукає Істину заради самої Істини, хто жадає знання для того, щоб змусити його служити людям. Деякі ознаки Мудрості:

Мудрість – це вміння і готовність поступати так, щоб кількість добра у навколишньому світі збільшувалася.

Мудрість – це вільний розум і здатність сприймати труднощі і невдачі, як тренажер духовного розвитку.

Мудрість – це тонке уміння співчувати і приходити на допомогу.

Мудрість – це вченість, моральна чистота і цілісність світогляду

Мудрість – щиро вважати благо для усіх – благом і для себе, діючи саме від такої життєвої установки».

Стаття «Двоїстий аспект Мудрості»

 

venzel05.05.2023 «Мы живем в Кали Юге, и её фатальное воздействие на Западе выражено с тысячекратной силой в сравнении с Востоком, отсюда явление легкой добычи для Сил Века Тьмы в этой циклической борьбе, и то множество заблуждений, в сетях которых сейчас запутался мир. Одно из них – это та относительная легкость, с которой, как люди воображают, они могут приблизиться к «Вратам» и переступить порог Сокровенного Учения без какой-либо явной жертвы. Это мечта большинства теософов, мечта, навеянная желанием власти и личным себялюбием, но не такие чувства могут привести их когда-либо к заветной цели. … Ибо «узкие врата и тесен путь, ведущий к жизни вечной и поэтому «мало таких, кто находит его».

Статья «Сокровенное учение и оккультные науки»

 

venzel28.04.2023 «Наше Общество не верит ни в чудеса, дьявольские или человеческие, ни во что иное, сторонящееся суда философской и логической индукции или силлогистического метода дедукции. Но если искажённый и относительно новый термин «Магия» понимать как высшее знание и изучение Природы и глубокое проникновение в её скрытые силы – в те таинственные, оккультные законы, которые составляют основу каждого элемента, тогда мы, теософы, понимаем её как древнее познание вне святилищ, известное как «поклонение Свету», или как божественную, духовную мудрость – как противопоставление  поклонению тьме и невежеству.

Мы изучаем эту «Науку Наук», прославленную эклектиками и платониками александрийских школ и практиковавшуюся теургами и мистиками всех веков».

Статья «Магия»

 

venzel21.04.2023 «Я далека от мысли осмеять или вызвать озлобление ко всем медиумам. Я сама принадлежу к числу спиритуалистов, подразумевая под этим, по словам полковника Олькотта, твердую веру в бессмертие нашего духа и знание, что постоянно для нас существует возможность общения с духами умерших и близких через честных, чистых медиумов или посредством Тайной Науки. … Я знаю, что Магия существует. … Существует Белая и Черная магия, и ни один человек, когда-либо путешествующий по Востоку, и исследовавший данный вопрос, не может в этом усомниться».

Статья «Наука Магии»

 

venzel14.04.2023 «… имея более широкие и более свободные взгляды, чем все существующие чисто научные Общества, оно (Теософское Общество) обладает, в добавление к научности, верой в возможность всего; и оно определённо проникает  в ту непознанную сферу духа, о которой, как заявляет точная наука, её представители вовсе не обязаны давать каких-либо объяснений. И ещё, оно обладает одним преимуществом перед всеми религиями – оно не делает никакого различия между язычеством, иудаизмом или христианством. Именно в духе этого равенства и было установлено, как Вселенское Братство, наше Общество».

Статья «Кто такие теософы?»

 

venzel07.04.2023 «Теософия союзница тому, кто, следуя своим путём, серьёзно ищет познания Божественной Первопричины, отношения человека к ней и её естественных проявлений. Союзница она также и честной, несхожей с многими другими, слывущими за точные, физической науке, пока последняя не вторгается в область психологии и метафизики.

Кроме того, она союзница каждой честной религии – то есть такой религии, которая согласна, чтобы её судили так же, как она судит других».

 Статья «Кто такие теософы?»

 

venzel31.03.2023 «Только альтруизм, и ни в малейшей степени эгоизм, даже в его наиболее признанных и благородных аспектах, может привести отдельную единицу к слиянию её крошечного «я» со Вселенским «Я». Именно этому и этой работе истинный последователь Сокровенного Учения должен посвятить себя, если он желает изучать теософию, Божественную Мудрость и Знание».

Статья «Сокровенное Учение и оккультные науки»

 

venzel24.03.2023 «… Печаль не есть зло. Не жалуйся, не будь недоволен; то, что кажется тебе страданием и препятствиями, часто на самом деле представляет собой таинственные усилия Природы помочь тебе в твоём труде, если ты сумеешь правильно их использовать. Взирай на все обстоятельства с благодарностью ученика. Любое недовольство есть роптание на закон развития. Остерегаться следует лишь страдания, которое впереди. … следует остерегаться тревожного ожидания или страха перед будущим – и любого действия или импульса, которые могли бы стать причиной страдания в настоящем или будущем для нас самих или для других».

Статья «Несколько указаний для каждодневного пользования»

 

venzel17.03.2023 «Человек не может быть спасён никакой внешней силой – это вечный закон. Будь это возможно, какой–нибудь ангел мог бы давно уже посетить землю, изрёк бы небесные истины и продемонстрировав возможности духовной природы, доказал бы сознанию человека сотни фактов, о которых тот и не ведает.

В духе преступления совершаются столь же явно, как и в деяниях тела. Тот, кто по любому поводу ненавидит другого, кто наслаждается местью, кто не прощает обиды, – полон духом убийства, хотя никто и не может знать этого. Если бы только люди были честны перед самими собою и добросердечно расположены к другим, то в их оценке и смысла жизни, и ценностей этой жизни, произошел бы огромный переворот».

Статья «Несколько указаний для каждодневного пользования»

 

venzel10.03.2023 «… Что же касается трансцендентальной стороны Теософии, то и этот вопрос Теософскому Обществу давно пора уже разъяснить. Насколько же Общество согласно с естествоиспытательной, богоискательной наукой древних арийских и греческих мистиков и возможностями современного спиритуалистического медиумизма? Полностью – будет наш ответ. Но если спросить, во что же оно верит, ответ будет: «Как единое целое – ни во  что». Общество, как целое, не имеет веры, так как вера – это лишь оболочка, окружающая духовное знание; теософия же в своём воплощении и есть само духовное знание – сама сущность философских и теистических вопросов».

Статья «Теософия  и практический оккультизм»

 

venzel03.03.2023 «Существует несколько правдоподобных гипотез, подтверждающих идею, что среди «мудрецов» Востока…, кем бы они не были, те характерные особенности, которые являются необходимыми качествами, предшествующими проявлению оккультных феноменов, можно встретить гораздо чаще, и развитыми в большей степени, нежели среди самых развитых обитателей Запада».

Статья «Теософия и практический оккультизм»

 

venzel24.02.2023 «… Мы верим в вечный непознаваемый принцип, потому что лишь слепое заблуждение может заставить кого-либо утверждать, что Вселенная, мыслящий человек и все чудеса, существующие даже в мире материи, могли возникнуть без каких-то разумных сил, которые могли бы столь мудро устроить и расположить все его части. Природа может ошибаться, и часто ошибается, в своих деталях и внешних материальных проявлениях, но никогда – в своих внутренних причинах и результатах».

«Ключ к теософии». Отдел XI«О тайнах перевоплощения»

 

venzel17.02.2023 «Высшее «Я» не может непосредственно действовать на тело, поскольку его сознание принадлежит к совершенно иному плану мыслетворчества; «низшее» же «я» может, и его деятельность и поведение зависит от егосвободной воли и выбора, – будет ли оно тяготеть к породившему его «Отцу Небесному» или же к «животному», в котором оно обитает, – к плотскому человеку. «Высшее Я», как часть сущности Мирового Разума, является безусловно всезнающим на своём собственном плане, но лишь потенциально – в нашей земной сфере, поскольку должно действовать исключительно через своё второе, личное «я».

Статья «Действие психическое и Нусическое»

 

venzel10.02.2023 «… спрашивается: может ли Индия … быть не только рассадником патриотизма, как то полагают некоторые писатели, но даже порождать время от времени патриотов? В ней до 200 миллионов индусов, принадлежащих к одной вере; но как христианская религия не мешает такому же большому числу европейцев воевать и ненавидеть друг друга, так и здесь в Индии. Есть в ней индусы маратты и индусы пенджабы, бенгальцы и дравиды, гуджераты и раджпуты, кашмирцы и непалийцы, и пр., и все они – индусы. Но воображать вследствие этого, что раджпут считает частью своей родины Декан или Бенгалию и при случае поднимется на её защиту так же нелепо, как надеяться, что москвич станет гореть желанием отомстить зулуям, побившим англичан, или взглянет на Испанию, как на честь своей родины, потому только, что она в Европе!..».

Статья «Дурбар в Лахоре. Из дневника русской»

 

venzel03.02.2023 «Атма-видья, термин, переводимый востоковедами просто как «Знание Души», истинная Мудрость, но означающий намного больше. Это есть единственный вид оккультизма, к которому должен стремиться каждый теософ, восхищающийся «Светом на Пути» и желающий стать мудрым и бескорыстным.

Пусть он (человек) сразу узнает и навсегда запомнит, что истинный оккультизм или теософия, есть «Великое Самоотречение», безоговорочное и абсолютное, как в мыслях так и в действии. Это – АЛЬТРУИЗМ, и он выводит того, кто его практикует, из ряда живущих со всеми расчётами. «Не для себя он живёт, но для мира», как только он даёт обет посвятить себя этому делу».

Статья «Оккультизм в сопоставлении с оккультными искусствами»

 

venzel27.01.2023 «Оккультизм не есть магия. Сравнительно легко научиться хитрости заклинаний и методам использования тонких, но все же материальных сил физической природы; энергии животной души в человеке пробуждаются быстро; силы, которые могут быть вызваны к действию, его любовью, ненавистью, страстями, развиваются без труда. Но это черная магия – колдовство. Ибо это мотив, и только мотив, превращает любое применение силы в черную, зловредную – или белую, благотворную магию. Невозможно применить духовные силы тому, в ком осталась хоть малейшая примесь эгоизма. … силы же и энергии духа служат только тем, кто в сердце своём совершенно чист, – и это есть БОЖЕСТВЕННАЯ МАГИЯ».

Статья «Практический оккультизм»

 

venzel20.01.2023 «В метафизике и оккультной философии Воля есть то, что руководит проявленными вселенными в вечности. Воля есть единый и единственный принцип абстрактного вечного Движения, или его одушевляющая сущность. Воля есть первая из сил… Воля есть атрибут всех духовных существ и выражает себя в них тем активнее, чем больше они освободились от материи. Воля семерична в своих степенях проявления. Воля, как вечный принцип, не есть ни дух, ни субстанция, но вечная мыслеоснова. … как только мы подходим к непостижимому молекулярному притяжению, тяготению и так далее, мы становимся лицом к лицу с явлениями, которые для наших чувств являются такими же таинственными, как и Воля».

«Теософский словарь», Воля

 

venzel13.01.2023 «… по логике, последовательности, глубокой философии, божественному милосердию и справедливости учение о перевоплощении не имеет себе равных на земле. Это вера в непрерывный процесс каждого воплощающегося «Я», или божественной души, которая в эволюции от внешнего к внутреннему, от материального к духовному достигает в конце каждой стадии абсолютного единства с божественным принципом. Укрепляясь и усиливаясь, переходя от красоты и совершенства одного плана к ещё более высокой красоте и совершенству другого, восходя в каждом  цикле к новому великолепию, знанию и силе, всякое «Я» таким образом становится своим собственным спасителем в каждом мире и воплощении – таково его предназначение».

«Ключ к теософии», раздел «Несколько слов о скандхах»

 

venzel06.01.2023 «Спрашивающий: А что происходит с низшими скандхами личности после смерти тела? Они уничтожаются совсем?

Теософ: И да, и нет – вот новая метафизическая и оккультная загадка для вас. Они уничтожаются как проводник действий личности, но сохраняются как кармические следствия, зародыши, взвешенные в атмосфере земного плана, готовые мстительными врагами вернуться к жизни и соединить себя с новой личностью, когда «Я» воплотится вновь».

«Ключ к теософии», раздел «Несколько слов о скандхах»

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Обсуждение закрыто.