Что каждый из нас может делать, чтобы помочь работе группы?

(Взято из труда Е.П.Блаватской “Ключ к Теософии”)   Во-первых: изучать и постигать теософические доктрины, чтобы затем можно было научить этим доктринам других людей, в особенности, молодых.

Десять аргументов в пользу Теософии

1. Теософия разрешает загадку Вселенной, гармонично развивая факты науки с фундаментальными истинами религии.

Что есть теософия?

  Теософия есть учение о Вселенной, человеке, о невидимом мире, скрытых законах и потенциалах Природы.

Три цели Теософского Общества

Создание ядра всемирного человеческого братства, невзирая на расу, вероисповедание, пол, касту и цвет кожи. Поощрение сравнительного изучения религии, философии и науки. Исследование необъясненных законов природы и сил, скрытых в человеке.

Расшифровка эмблемы Теософского Общества

  Этот знак, символ, эмблема сам по себе — целая философия.   Познать, понять её Вам поможет изучение “Тайной Доктрины” Е.П. Блаватской.   Данный символ оригинален и перенят из печатных текстов Конституции Теософского Общества, изданной 30 октября 1875 года.

 

Літня теософська школа 2017 року (про участь Кіровоградського відділення «Лайя»)

Для тих, хто відвідує наш сайт хочеться додатково добавити наступне.

У роботі Літньої Теософської Школи від Кіровоградського відділення “Лайя” взяли участь Валентина Богуш, Людмила Передерій, Раїса Калашнікова. Дійсно, програма, як ніколи, була насиченою, цікавою, різноманітною. Відчувалося, що ми всі стаємо “сильнішими”, з більш широким кругозором й поглибленими теософськими знаннями, можемо більш кваліфіковано готувати ті чи інші питання та доступніше й простіше подавати їх іншим. Якраз цього й чекає від нас оточуюче середовище. Читать далее »

Духовний магніт Олени Петрівни Блаватської

Місця, пов’язані з перебування на території нашої країни Олени Петрівни Блаватської, нашого вчителя, визначної особистості нашої історії і культури, мають особливе значення для тих, хто цінує її цивілізаційний внесок. Ми вважаємо своїм обов’язком прийняти від попередніх поколінь теософів ідеї та історичні події, що їх надихали, та передати через живий ланцюг далі, нашим нащадкам, передати без девальвації, не забруднивши, не принизивши, у повній чистоті та святості. Дбаючи про збереження пам’яті про О.П.Б., ми маємо дбати і про місця її народження та перебування. Одним з таких місць є село Павлинка Одеської області, де наприкінці ХІХ століття був маєток Андрія Михайловича та Олени Павлівни Фадєєвих, дідуся і бабусі О.П.Б. Саме там вона у дитинстві проводила літню пору року. Нажаль від тодішніх споруд майже нічого не залишилося.

Читать далее »

Літня школа „Творчість як духовний шлях”

Літня Школа Теософського товариства в Україні в цьому 2017 році відбулася 01-09 липня біля Одеси, на мальовничому узбережжі Чорного моря, у Кароліна-Бугазі. Читать далее »

Удивительное чувство родства и единения!

Конечно, мы не можем противоречить или даже ставить под сомнение высказывание Елены Петровны Блаватской о том, что истинное братство людей возможно лишь на Духовном, Буддхическом плане. Трёхдневный семинар на тему: “Вдохновенный ум: слияние любви и знания для блага человечества”, организованный и проведенный в июне 2017 года в городе Днепр научно-культурологическим объединением “Универсум Елены Блаватской” (Украина) по инициативе теософов –  представителей Объединённой Ложи теософов и независимого Института Мировой Культуры из Санта Барбары, США показал, что, естественно, Всеобщее Братство не наступит автоматически, само по себе. Читать далее »

Точки зрения совпадают

На встрече, которая состоялась 19 июня 2017 года в Музейном центре Елены Блаватской и её семьи, город  Днепр, раскрывались различные точки зрения на духовный рост, прогрессивное развитие человека в нынешнее, не простое время.

С докладом “О духовности с философской точки зрения” выступил доктор философских наук, профессор кафедры философии и педагогики Днепропетровского Национального горного университета Валерий Громов. Он подчеркнул, что духовность – это, прежде всего, те усилия, которые мы затрачиваем на преодоление наших эгоистических намерений, и как понятие, она, то есть духовность, выражает нравственное качество человека, в котором согласованы природные, социальные и религиозные аспекты его жизни как Служения. Читать далее »

Светить! – Вот лозунг мой и солнца!

Такой презентацией начала 03 июня 2017 года тему однодневного семинара “Жить по законам Души” член Международного Теософского Общества Наталия Ивановна Березанская (г. Киев) в нашем городе.

Главная цель была: показать эволюционное развитие человека от момента его рождения, донести до каждого возможности и необходимость духовного роста. Читать далее »

Про XVII Київський міжнародний Форум «Шляхи духовного розвитку людини і суспільства»

У роботі зазначеного Форуму, який відбувся 26-27 травня 2017 року, від Кіровоградського відділення “ЛАЙЯ” взяла участь та виступила на секційному засіданні з доповіддю “Про теософські принципи в державному управлінні” член Міжнародного теософського товариства Валентина Бєлан.

Ось як  вона розповіла про свої особисті враження щодо організації та змісту Форуму: Читать далее »

2017

venzel29.12.2017 “Не поступает правильно тот, кто оставляет свои явные жизненные обязанности, уповая на  Божественный приказ. Исполняющий свои обязанности с мыслью, что их неисполнение навлечёт на него нечто недоброе, и что их исполнение устранит трудности с его пути, – трудится ради результата. Обязанности должны быть исполняемы просто как приказ Бога, который в любой момент может распорядиться об их отмене. До тех пор пока беспокойность нашей натуры  не уступила место спокойствию, мы должны трудиться, посвящая Божеству все плоды наших действий и относя к Нему способность правильного свершения дел. Истинная жизнь человека основана на отождествлении с Высшим духом”.

“Несколько указаний для каждодневного пользования” Читать далее »

Особистість її гряде у безсмертя

Так сказав про Олену Петрівну Блаватську відомий німецький поет, філософ Іоганн Шиллєр. Відзначаючи 126-у річницю від Дня, коли Вона покинула земне життя, ми в черговий раз схилили свої голови перед великою й неповторною, сильною й мужньою, самовідданою й достойною жінкою, Служницею Світла – Прекрасною Оленою! Читать далее »

Какое же определение понятия “Теософия” ближе всего нам?

В настоящее время всё большее и большее число учёных, философов, исследователей эзотерических терминов, понятий пытаются глубже вникнуть в их суть и как можно конкретнее раскрыть некоторые из них  для современного человека, обладающего более широким,  по сравнению с предыдущими столетиями, сознанием. Читать далее »